Wycena robót

Zlecone roboty rozliczamy w oparciu o odpowiednie Katalogi Nakładów Rzeczowych, NZ PTTK dla rusztowań linowych typu alpinistycznego lub uzgodnioną wartość ryczałtową.

Wbudowane materiały rozliczamy na podstawie właściwych KNR-ów i średnich cen publikowanych przez SEKOCENBUD za okres realizacji prac lub na podstawie dowodów zakupu.

Jesteśmy konkurencyjni cenowo w stosunku do innych zleceniobiorców, charakteryzujemy się  wysoką jakością oraz solidnością i terminowością.

Roboty wykonujemy również z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

© Copyright 2017 Alpinista.net.pl