Zakład usług wysokościowych, prace na wysokościach, rozbiórki, remonty

Witamy na www.alpinista.net.pl

Zakład Usług Wysokościowych
"ALPINISTA"

Zakład Usług Wysokościowych "ALPINISTA" jest jedną z najdłużej działających firm tej branży w kraju. Został założony we Wrocławiu i działa nieprzerwanie od 1991 roku. Specjalizuje się w wykonawstwie robót remontowo- budowlanych na obiektach wysokich i miejscach trudno dostępnych - z zastosowaniem rusztowań linowych typu alpinistycznego.

Wiarygodność, rzetelność
i fachowość

Długoletnia współpraca z wieloma inwestorami oraz otrzymane referencje potwierdzają naszą wiarygodność, rzetelność i fachowość zrealizowanych robót, a 30-letnie doświadczenie właściciela firmy w pracach alpinistycznych pomaga w realizacji najtrudniejszych zadań.

W okresie działalności nigdy nie została nam wypowiedziana umowa z tytułu nieterminowego lub nienależytego wykonania zadania.

Gwarancja

Zakład posiada całoroczną polisę OC z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia, a zatrudnieni pracownicy ukończyli właściwe szkolenia i mają aktualne badania lekarskie do prac na wysokości.

Na wykonane prace udzielana jest gwarancja na ogólnie obowiązujących zasadach, z możliwością wydłużenia jej okresu.Prowadzona działalność jest rentowna, co zapewnia natychmiastową gotowość inwestycyjną. Jesteśmy klientami BRE Banku SA, zachowując płynność finansową i możliwości kredytowe.

Zdjęcia z prac

© Copyright 2017 Alpinista.net.pl